September
17
2019

Digital Importhandbok Lanserad

Idag har Make Trade lanserat den nya Importhandboken för små och medelstora företag. Handboken går igenom vad du bör ha koll på för att lyckas med din importverksamhet. Handboken kommer att presenteras i olika regioner i Sverige tillsammans med en handfull företagsorganisationer. Vi kommer också att jobba med en rad aktörer som främjar entreprenörskap bland utrikesfödda och nyanlända. Lanseringen i Malmö gjordes tillsammans med Business Navigation in Sweden, IKF (Internationella Kvinnoföreningen) och Coompanion. Vi har också tidigare gjort en smyglansering av handboken med Nyföretagarcentrum i Göteborg och Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening.

Importhandboken går igenom ett flertal kritiska områden du bör ha koll på när du importerar – behovsanalys och affärsmodell, affärskontakter och branschnätverk, upphandling och kriterier för leverantörsbedömning, avtalsskrivning, logistik och leverans, tullar, regelverk och moms, betalning och risker hållbarhet och hantering av kulturella faktorer.

Ladda ner den nya Importhandboken här.