News

Hårda Brexitklappar till Jul

Det lider mot jul, och även om förutsättningarna för Brexit alltjämt hänger i luften så är det nog bäst att planera för hårda Brexit-klappar. Alla företag som handlar med Storbritannien kommer oavsett hård eller mjuk Brexit att behöva hantera ny logistik kring tullhantering, leveransvillkor, tillståndsgivning efter årsskiftet.

Företag som redan idag bedriver handel med länder utanför EU, har med största sannolikhet redan en infrastruktur på plats internt för att hantera tullhanteringen.  Har ditt företag däremot aldrig gjort affärer med länder utanför EU finns all anledning att offra en del av julledigheten på tulldeklarering, tulltaxor och leveransvillkor. Det finns bra on-line information därute hos Tullverket, Kommerskollegium och fackmyndigheter som ger vägledning.  Innan julledigheten är dock kanske det viktigaste att man kontaktar sina kunder och leverantörer i Storbritannien, för att prata igenom Brexitlogistiken och affärspåverkan.

Om du importerar är det värt att räkna på de enskilda affärer du har med brittiska leverantörer, menar Ross Hopwood som är en av Brexitexperterna på den internationella konsultplattform som Make Trade driver, Sweden on the Go.  Trots nya hårda Brexit-tullpåslag kan brittiska produkter i slutändan ändå visa sig vara konkurrenskraftiga i förhållande till EU-leverantörer på grund av lägre transportkostnader och en mer effektiv och storskalig produktion. Var transparent med dina kunder och leverantörer och se till att ha en open book policy och dela på kostnadsbördan för Brexit, säger Ross.

Storbritannien är världens femte största ekonomi och kommer även framgent att spela en viktig roll för svenska förtag och EU:s handel.

Här är en checklista med Brexitlogistik som företagen behöver hantera innan 1 januari 2021.

 • Kontakta din leverantör/kund i Storbritannien för att gå igenom Brexitlogistiken och affärspåverkan så att båda kan planera i förväg – tillkommande kostnader för tull, tillstånd och andra krav som behöver redovisas vid gränspassage, förändringar av leveransvillkor med mera.
 • Registrera företaget hos Tullverket genom att ansöka om Eori-nummer, om du inte redan har ett sådant. Tullverket uppmanar företag att vara ute i god tid och ansöka innan 28/12. Det är kostnadsfritt och innebär att företaget får ett registreringsnummer för att kunna handla med länder utanför EU. Du får också tillgång till Tullverkets e-tjänster. Läs mer på Tullverkets hemsida om Brexit – för företag som inte tidigare handlat med länder utanför EU .
 • Lär dig tulldeklarera eller anlita ett ombud. För att kunna tulldeklarera behöver du bland annat ta reda på varukoden för din produkt (HS-nummer) och vilken tull som gäller, vid till exempel export till Storbritannien. Du kan också anlita ett av Tullverket godkänt Tullombud som hanterar tulldeklareringen. Du måste dock ändå ta fram de uppgifter som behövs och ansvara för att de är korrekta.
  Följande webbplatser hjälper dig vidare.
  Tulltaxan på Tullverkets webbplats
  Finding commodity codes for imports into or exports out of the UK or EU på brittiska regeringens webbplats 
  The UK Global Tariff på brittiska regeringens webbplats
  Tullombud, processen och uppgiftskraven.
 • Tullar på export och import – Räkna med att du måste betala tull vid en hård Brexit. Vid ett handelsavtal mellan EU och Storbritannien blir det tullättnader/tullfrihet men du behöver tulldeklarera och skaffa ursprungsintyg för att dra nytta av dessa tullförmåner. Ta reda på och planera för vilka nya tullar som kommer att införas för dina produkter vid en hård Brexit.
 • Se över dina leveransvillkor – Incoterms – Se över leveransvillkoren med din kund / leverantör. Olika villkor i Incoterms får direkt påverkan på vem som tar ansvar för tulldeklarering och riskexponering. Mot bakgrund av de förseningar av leveranser som kan komma att uppstå p.g.a. Brexit, bör det framgå vem som bär ansvaret för om en vara inte levereras i tid.
 • Momshantering – En hel del förändringar sker på momsområdet som berör både varor och tjänster. En förändring vid export är att man inte behöver lägga på moms och rapportera in periodisk sammanställning – dock lämnar man fortfarande uppgifter om varuförsäljningen i momsdeklarationen. Vid import från Storbritannien, deklarerar du i regel för svensk moms på importen i din momsdeklaration. Skatteverket går igenom läget mer i detalj, inklusive vad som gäller för tjänster, Nordirland och andra undantag.
 • Särskilda krav på tillstånd och intyg för din produkt. Likartade tekniska regler kommer i princip att gälla under de närmaste åren för de produkter som redan idag omfattas av särskilda krav på tillståndsgivning, intyg och märkning, ofta kopplat till hälsa och säkerhet. Det kommer dock att krävas intyg och godkännanden vid gränspassage för handeln av dessa varor, även om Storbritannien aviserat övergångsregler under första halvåret 2021 och ett handelsavtal mellan länderna kan komma att underlätta. Om du exempelvis importerar livsmedel, jordbruksprodukter eller trävaror från Storbritannien måste du följa de regler som gäller för länder utanför EU. Mer information om detta finns hos Jordbrukverket och Livsmedelsverket.
 • Transport och logistik. Ta i god tid kontakt med de externa leverantörer som du kommer att använda för logistik och transport av dina varor – kapaciteten hos tullombud, speditörer och transportörer kommer sannolikt att vara ansträngd under nästa år. Se till att din transportör är väl förberedd och kan hantera de eventuella störningar som kan komma att uppstå.
 • Brexit påverkar inte bara handeln med varor utan också den fria rörligheten mellan EU och Storbritannien av tjänster, personer och kapital. Ett tips är att ta del av Kommerskollegiums sammanställning för att få en bredare överblick av hur detta kan slå mot ditt företag.

Behöver du snabb hjälp och råd kring Brexit? Kontakta Make Trade’s Internationella Help-Desk –helpdesk@maketrade.se .

Vi har också samlat ett team av internationella konsulter från vårt digitala medlemsnätverk Sweden on the Go som kan hjälpa dig vidare med mer komplicerade Brexit problem.

En hård Brexit julklapp till Sinfs medlemmar – välkommen att beställa  Make Trade’s Importhandbok där vi tar upp vad som är viktigt att ha koll på när man importerar från länder utanför EU kostnadsfritt här.

God Jul och Gott Nytt år!

Önskar Charlotte Kalin och Make Trade

Photo: @fkaregan

New eyeopeners – Bangladesh and Myanmar

Sweden on the Go’s digital networking meeting on October 16, focused on  Bangladesh and Myanmar. Although the two countries are worlds apart when it comes to history, culture and religion, they have a few areas which unite. Both countries offer eyeopeners for exploring new business opportunities.  Both countries were prior to Covid-19, seeing promising economic growth and pro-business reform. The countries are both, albeit from different levels, prioritizing industrial diversification and broad based growth. Strategically they serve as gateways to the ASEAN markets.

Mizanur Khan from Bangladesh Business tells how Bangladesh is developing its industry sucessfully beyond garments and textiles to include IT, green technology, foodprocessing, lifescience and more. He has a long background from representing Swedish businessin the region and now runs his international consultancy with offices in Dhaka and Stockholm.  The consultancy focuses on business development between the Nordics and Bangladesh. Hear more on what Mizanur has to say on why Swedish companies should explore business opportunities in Bangladesh further.

Vijay Dhayal, originally from India, started his international consultancy, New Crossroads Asia Myanmar, five years ago in Myanmar. During these years he has seen an extraordinary transformation of the economy and the work force.  Vijay also points to the remarkable reforms the country has done between 2016 to 2020 in order to make it easier to do business. This has attracted investment not only from large foreign corporations but also smaller companies from the region. Among the key sectors attracting investment are energy and power, oil and gas, infrastructure and garments.

Hear more from Vijay on the country of “Golden Opportunities”.

See their their Sweden on the Go company profiles here:

Sweden on the Go is an international consultancy network run by Make Trade.

 • Get regular international insights on markets and sectors from the 120+ international consultants qualified on Sweden on the Go by becoming a member on Make Trade.
 • Are you a company looking for international help and expertise? Contact us on yes@swedenonthego.se and we will get back to you.
 • Are you an international consultant qualified to offer your services through  Sweden on the Go? Register your application here.

Contact us with questions:
Charlotte Kalin, charlotte.kalin@swedenonthego.se / +46 (0)70 568 8019

Digital expertise and interface key to international success

The pandemic has made digital expertise and interface with customers and suppliers key factors for succeeding internationally.  With the current restrictions on international business travelling, international consultants locally out there on the markets you are penetrating have become more important to work with, says Charlotte Kalin, Sweden on the Go. In an article for the Swedish Federation of Business Owners, Företagarna, Charlotte reflects on the prospects for Swedish exports. She also talks about the importance of making better use of international consultants to help scale up your international business. Sweden is a bit different from other countries, Charlotte explains. This is because the Swedish government makes little use of international consultants in their trade promotion model.  We see a great opportunity to improve on the Swedish model. By showcasing the over 120+ qualified international consultants we have today on Sweden on the Go, we hope government stakeholders in Team Sweden will make better use of the international expertise made available to them. Read more on https://www.foretagarna.se/nyheter/riks/2020/oktober/sweden-on-the-go/

Contact us:

charlotte.kalin@maketrade.se

ross.hopwood@maketrade.se

International catch-up

Watch videohighlights from Sweden on the Go’s digital networking meetings where we gathered our qualified international consultants during the second quarter, 2020.  Catch up on international subjects like sustainable value chains, manufacturing and labour costs in emerging Europe, Nordic M&A interests in China, Stocktaking on Brexit, Russia, Vietnam, Poland, Germany, Bangladesh, Bolivia and more. Enjoy! 

Sourcing from Emerging Europe (July 10) – Jackie Bojor, FRD Center
Labour cost comparison SE Europe (July 10) – Jackie Bojor, FRD Center
Brexit catch-up (June 26) – Ross Hopwodd, Breaze Solutions
How UK business is preparing for Brexit (June 26) – Ross Hopwood, Breaze Solutions
Nordic M&A’s interests in China (June 5) – Markus Dahlström, Nordic Match
Sustainable Supply Chains (July 24) – Alistaire Leadbetter, Traidcraft Exchange
Vietnam Business opportunities (June 5) – Aymeric Pons.
Russia stocktaking (June 26) – Carlos Brunat, GrowthMarketPartners
Poland Stocktaking (June 5) – Fredrik Udd, Explore Markets
Germany stocktaking (May 8) – Dimitris Tsakiri, Swe-De Export Consultants
Bolivia stocktaking (May 22) – Miguel A Hodgkinson
Bangladesh stocktaking (May 8) – Mizanur Khan

– Need international help, expertise, and networks? Contact us – https://swedenonthego.se/find-international-expertise/

– Qualified international consultants – join the team here – https://swedenonthego.se/offer-your-services/

For more information contact charlotte.kalin@swedenonthego.se

Sweden on the Go networking goes digital 

Sweden on the Go’s networking with international consultants has gone digital. We should have done this a long time ago, says Charlotte Kalin who manages the Sweden on the Go platform for Make Trade. Our 99+ international consultants are situated physically all over the globe making an ordinary afterwork impossible. We now stocktake with our network every other week – a great way to go around the world in one hour and get the latest on whats happening glocally on trade and international business. This Friday we took the temperature on how the German economy and industry is holding up during Covid-19 and how the country is set for opening up.

Contact us to join the network:

charlotte.kalin@maketrade.se

ross.hopwood@maketrade.se

Håll uppe företagets internationella verksamhet under krisen

Många företag behöver ställa om i sin verksamhet för att parera Covid-19 krisen. Ditt företags överlevnad beror inte bara på hur lång och djup krisen blir utan också på hur proaktiva ni är under krishanteringen med riskhantering och att hitta nya möjligheter.

Make Trade har satt ihop en dedikerad grupp med internationella experter från den konsultpool vi har på Sweden on the Go med närmare 100 kvalitetssäkrade internationella konsulter. Vi står redo att ge er snabba råd och hjälp för att ditt företag på bästa sätt skall kunna upprätthålla den internationella verksamheten.  Se nedan för att kontakta oss direkt.

Omedelbara tips att fokusera på:

Gå ut till företagets nätverk internationellt och upprätthåll relationerna med kunder och leverantörer. Kristider kan definitivt användas för att fördjupa dina affärsrelationer, komma närmare en kund / leverantör, särskilt i denna situation där alla sitter i samma båt.

Se över försäljningsprognoser och analysera kundernas beteenden. Kan krisen leda till bestående förändringar på marknaden som ditt företag behöver ställa om mot?

– Fokus på kostnader och effektivitet.  Sätt fokus på åtgärder som drar ner kostnaderna, ökar produktiviteten och effektiviteten i verksamheten.

– Underlätta likviditeten. Ta personlig kontakt med företagets bank, partners, nyckelleverantörer och kunder för att hitta lösningar som ger företaget likviditetsandrum.

Kan ditt företag dra nytta av statliga åtgärdspaket? Kan ditt företag dra nytta av de åtgärdspaket som nu kommer på löpande band från regeringen? Diskutera med banken, den företagsorganisation och de företagsnätverk ditt företag är med i. Tänk på att också andra länder sätter in räddningshjälp till företagen, vilket förhoppningsvis gagnar dina kunder och leverantörer.

–  Dela riskerna i värdekedjan. För en dialog med partners, leverantörer och kunder för att se om ni gemensamt kan hantera och sprida riskerna mellan er i värdekedjan.

Planera för valutafluktuationer – Håll koll på och planera för de stora valutafluktuationer som tyvärr är en del av denna kris.

Ta hand om företagets personal under krisen och säkerställ personalresurser framåt. Era anställda är er främsta resurs när ekonomin åter vänder och verksamheten ska växla upp.

–  Riskminimering genom affärsavtal och försäkringar. Se över företagets avtal med kunder och leverantörer. Det är tyvärr inte ovanligt att mindre företag gör sina internationella affärer ”avtalslöst”, utan allmänna villkor och force majeurebestämmelser. Innehåller t.ex. företagets affärsavtal möjligheter att åberopa force majeure-klausuler och andra extraordinära grunder för befrielse av åtaganden? Se också över era försäkringar – finns det fler riskområden företaget framgent borde säkra upp?

Plan B – Ditt företag bör ha en plan B för att hitta nya kunder, leverantörer, ställa om produktionen, etablera nya kanaler med kunder osv.

Omställning till nya kunder och värdeerbjudanden. Kanske har ditt företag möjlighet att ställa om verksamheten mot nya kunder och lösningar som behövs i nuvarande Covid-19 kris? I kristider föds ofta nya idéer och lösningar.

– Se över företagets internationella verksamhet. Ta tillfället i akt under krisen att se över företagets internationella verksamhet – strategiupplägg, marknadssegment, kund och leverantörsstruktur, avtal och leveransvillkor, försäkringar, logistik. Finns det möjligheter att diversifiera till nya affärsområden och bygga relationer med nya kundsegment och leverantörer?

Det finns ljus i tunneln. Historiskt ser man att ekonomier varit snabba att återhämta sig efter denna typ av kriser. Det gäller att ditt företag står redo när det vänder igen. Det är därför viktigt att ditt företag mitt i vardagsproblematiken höjer blicken och jobbar proaktivt med att planera för den rejäla uppgång som kommer att komma, kanske redan i slutet av detta år.

Make Trade har satt ihop en dedikerad grupp med internationella experter från den internationella konsultpool vi har på Sweden on the Go med närmare 100 kvalitetssäkrade internationella konsulter. Vi står redo att ge ditt företag snabba råd och hjälp för att ditt företag på bästa sätt skall kunna upprätthålla din internationella affärsverksamhet.

Kontakta oss direkt:

charlotte.kalin@maketrade.se

ross.hopwood@maketrade.se