News

Digital expertise and interface key to international success

The pandemic has made digital expertise and interface with customers and suppliers key factors for succeeding internationally.  With the current restrictions on international business travelling, international consultants locally out there on the markets you are penetrating have become more important to work with, says Charlotte Kalin, Sweden on the Go. In an article for the Swedish Federation of Business Owners, Företagarna, Charlotte reflects on the prospects for Swedish exports. She also talks about the importance of making better use of international consultants to help scale up your international business. Sweden is a bit different from other countries, Charlotte explains. This is because the Swedish government makes little use of international consultants in their trade promotion model.  We see a great opportunity to improve on the Swedish model. By showcasing the over 120+ qualified international consultants we have today on Sweden on the Go, we hope government stakeholders in Team Sweden will make better use of the international expertise made available to them. Read more on https://www.foretagarna.se/nyheter/riks/2020/oktober/sweden-on-the-go/

Contact us:

charlotte.kalin@maketrade.se

ross.hopwood@maketrade.se

International catch-up

Watch videohighlights from Sweden on the Go’s digital networking meetings where we gathered our qualified international consultants during the second quarter, 2020.  Catch up on international subjects like sustainable value chains, manufacturing and labour costs in emerging Europe, Nordic M&A interests in China, Stocktaking on Brexit, Russia, Vietnam, Poland, Germany, Bangladesh, Bolivia and more. Enjoy! 

Sourcing from Emerging Europe (July 10) – Jackie Bojor, FRD Center
Labour cost comparison SE Europe (July 10) – Jackie Bojor, FRD Center
Brexit catch-up (June 26) – Ross Hopwodd, Breaze Solutions
How UK business is preparing for Brexit (June 26) – Ross Hopwood, Breaze Solutions
Nordic M&A’s interests in China (June 5) – Markus Dahlström, Nordic Match
Sustainable Supply Chains (July 24) – Alistaire Leadbetter, Traidcraft Exchange
Vietnam Business opportunities (June 5) – Aymeric Pons.
Russia stocktaking (June 26) – Carlos Brunat, GrowthMarketPartners
Poland Stocktaking (June 5) – Fredrik Udd, Explore Markets
Germany stocktaking (May 8) – Dimitris Tsakiri, Swe-De Export Consultants
Bolivia stocktaking (May 22) – Miguel A Hodgkinson
Bangladesh stocktaking (May 8) – Mizanur Khan

– Need international help, expertise, and networks? Contact us – https://swedenonthego.se/find-international-expertise/

– Qualified international consultants – join the team here – https://swedenonthego.se/offer-your-services/

For more information contact charlotte.kalin@swedenonthego.se

Sweden on the Go networking goes digital 

Sweden on the Go’s networking with international consultants has gone digital. We should have done this a long time ago, says Charlotte Kalin who manages the Sweden on the Go platform for Make Trade. Our 99+ international consultants are situated physically all over the globe making an ordinary afterwork impossible. We now stocktake with our network every other week – a great way to go around the world in one hour and get the latest on whats happening glocally on trade and international business. This Friday we took the temperature on how the German economy and industry is holding up during Covid-19 and how the country is set for opening up.

Contact us to join the network:

charlotte.kalin@maketrade.se

ross.hopwood@maketrade.se

Håll uppe företagets internationella verksamhet under krisen

Många företag behöver ställa om i sin verksamhet för att parera Covid-19 krisen. Ditt företags överlevnad beror inte bara på hur lång och djup krisen blir utan också på hur proaktiva ni är under krishanteringen med riskhantering och att hitta nya möjligheter.

Make Trade har satt ihop en dedikerad grupp med internationella experter från den konsultpool vi har på Sweden on the Go med närmare 100 kvalitetssäkrade internationella konsulter. Vi står redo att ge er snabba råd och hjälp för att ditt företag på bästa sätt skall kunna upprätthålla den internationella verksamheten.  Se nedan för att kontakta oss direkt.

Omedelbara tips att fokusera på:

Gå ut till företagets nätverk internationellt och upprätthåll relationerna med kunder och leverantörer. Kristider kan definitivt användas för att fördjupa dina affärsrelationer, komma närmare en kund / leverantör, särskilt i denna situation där alla sitter i samma båt.

Se över försäljningsprognoser och analysera kundernas beteenden. Kan krisen leda till bestående förändringar på marknaden som ditt företag behöver ställa om mot?

– Fokus på kostnader och effektivitet.  Sätt fokus på åtgärder som drar ner kostnaderna, ökar produktiviteten och effektiviteten i verksamheten.

– Underlätta likviditeten. Ta personlig kontakt med företagets bank, partners, nyckelleverantörer och kunder för att hitta lösningar som ger företaget likviditetsandrum.

Kan ditt företag dra nytta av statliga åtgärdspaket? Kan ditt företag dra nytta av de åtgärdspaket som nu kommer på löpande band från regeringen? Diskutera med banken, den företagsorganisation och de företagsnätverk ditt företag är med i. Tänk på att också andra länder sätter in räddningshjälp till företagen, vilket förhoppningsvis gagnar dina kunder och leverantörer.

–  Dela riskerna i värdekedjan. För en dialog med partners, leverantörer och kunder för att se om ni gemensamt kan hantera och sprida riskerna mellan er i värdekedjan.

Planera för valutafluktuationer – Håll koll på och planera för de stora valutafluktuationer som tyvärr är en del av denna kris.

Ta hand om företagets personal under krisen och säkerställ personalresurser framåt. Era anställda är er främsta resurs när ekonomin åter vänder och verksamheten ska växla upp.

–  Riskminimering genom affärsavtal och försäkringar. Se över företagets avtal med kunder och leverantörer. Det är tyvärr inte ovanligt att mindre företag gör sina internationella affärer ”avtalslöst”, utan allmänna villkor och force majeurebestämmelser. Innehåller t.ex. företagets affärsavtal möjligheter att åberopa force majeure-klausuler och andra extraordinära grunder för befrielse av åtaganden? Se också över era försäkringar – finns det fler riskområden företaget framgent borde säkra upp?

Plan B – Ditt företag bör ha en plan B för att hitta nya kunder, leverantörer, ställa om produktionen, etablera nya kanaler med kunder osv.

Omställning till nya kunder och värdeerbjudanden. Kanske har ditt företag möjlighet att ställa om verksamheten mot nya kunder och lösningar som behövs i nuvarande Covid-19 kris? I kristider föds ofta nya idéer och lösningar.

– Se över företagets internationella verksamhet. Ta tillfället i akt under krisen att se över företagets internationella verksamhet – strategiupplägg, marknadssegment, kund och leverantörsstruktur, avtal och leveransvillkor, försäkringar, logistik. Finns det möjligheter att diversifiera till nya affärsområden och bygga relationer med nya kundsegment och leverantörer?

Det finns ljus i tunneln. Historiskt ser man att ekonomier varit snabba att återhämta sig efter denna typ av kriser. Det gäller att ditt företag står redo när det vänder igen. Det är därför viktigt att ditt företag mitt i vardagsproblematiken höjer blicken och jobbar proaktivt med att planera för den rejäla uppgång som kommer att komma, kanske redan i slutet av detta år.

Make Trade har satt ihop en dedikerad grupp med internationella experter från den internationella konsultpool vi har på Sweden on the Go med närmare 100 kvalitetssäkrade internationella konsulter. Vi står redo att ge ditt företag snabba råd och hjälp för att ditt företag på bästa sätt skall kunna upprätthålla din internationella affärsverksamhet.

Kontakta oss direkt:

charlotte.kalin@maketrade.se

ross.hopwood@maketrade.se

Digital Importhandbok Lanserad

Idag har Make Trade lanserat den nya Importhandboken för små och medelstora företag. Handboken går igenom vad du bör ha koll på för att lyckas med din importverksamhet. Handboken kommer att presenteras i olika regioner i Sverige tillsammans med en handfull företagsorganisationer. Vi kommer också att jobba med en rad aktörer som främjar entreprenörskap bland utrikesfödda och nyanlända. Lanseringen i Malmö gjordes tillsammans med Business Navigation in Sweden, IKF (Internationella Kvinnoföreningen) och Coompanion. Vi har också tidigare gjort en smyglansering av handboken med Nyföretagarcentrum i Göteborg och Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening.

Importhandboken går igenom ett flertal kritiska områden du bör ha koll på när du importerar – behovsanalys och affärsmodell, affärskontakter och branschnätverk, upphandling och kriterier för leverantörsbedömning, avtalsskrivning, logistik och leverans, tullar, regelverk och moms, betalning och risker hållbarhet och hantering av kulturella faktorer.

Ladda ner den nya Importhandboken här.

Affärsmöjligheter i Hamburg för svenska energiföretag

Välkommen att delta i en affärsresa till Hamburg designad särskilt för svenska energiföretag, den 25-27 september. Företaget Scoreline, medlem i Sweden on the Go, ordnar tillsammans med Västsvenska Handelskammaren och Hamburg Invest Wirtschaftsförderungsgesellschaft, en delegationsresa till Hamburg för den svenska energisektorn. Initiativet ger en möjlighet för svenska företag inom energisektorn att få aktuell information om den heta tyska energisektorn i Hamburgregionen, och att få träffa utvalda potentiella kunder på plats i Hamburg och skapa direkta relationer med tyska energiorganisationer. Under resan kommer vi också att få aktuell information om närstående energiinvesteringar i Hamburgregionen, där företag och organisationer har uttalat att de gärna vill ha direkta samarbeten med svenska energiföretag.

Affärsresan genomförs den 25-27 september.
Kontakta Christer Dyrwoold på Scoreline för mer information – Mobil: +46 70 575 65 11 / christer.dyrwoold@scoreline.se.