March
21
2020

Håll uppe företagets internationella verksamhet under krisen

Många företag behöver ställa om i sin verksamhet för att parera Covid-19 krisen. Ditt företags överlevnad beror inte bara på hur lång och djup krisen blir utan också på hur proaktiva ni är under krishanteringen med riskhantering och att hitta nya möjligheter.

Make Trade har satt ihop en dedikerad grupp med internationella experter från den konsultpool vi har på Sweden on the Go med närmare 100 kvalitetssäkrade internationella konsulter. Vi står redo att ge er snabba råd och hjälp för att ditt företag på bästa sätt skall kunna upprätthålla den internationella verksamheten.  Se nedan för att kontakta oss direkt.

Omedelbara tips att fokusera på:

Gå ut till företagets nätverk internationellt och upprätthåll relationerna med kunder och leverantörer. Kristider kan definitivt användas för att fördjupa dina affärsrelationer, komma närmare en kund / leverantör, särskilt i denna situation där alla sitter i samma båt.

Se över försäljningsprognoser och analysera kundernas beteenden. Kan krisen leda till bestående förändringar på marknaden som ditt företag behöver ställa om mot?

– Fokus på kostnader och effektivitet.  Sätt fokus på åtgärder som drar ner kostnaderna, ökar produktiviteten och effektiviteten i verksamheten.

– Underlätta likviditeten. Ta personlig kontakt med företagets bank, partners, nyckelleverantörer och kunder för att hitta lösningar som ger företaget likviditetsandrum.

Kan ditt företag dra nytta av statliga åtgärdspaket? Kan ditt företag dra nytta av de åtgärdspaket som nu kommer på löpande band från regeringen? Diskutera med banken, den företagsorganisation och de företagsnätverk ditt företag är med i. Tänk på att också andra länder sätter in räddningshjälp till företagen, vilket förhoppningsvis gagnar dina kunder och leverantörer.

–  Dela riskerna i värdekedjan. För en dialog med partners, leverantörer och kunder för att se om ni gemensamt kan hantera och sprida riskerna mellan er i värdekedjan.

Planera för valutafluktuationer – Håll koll på och planera för de stora valutafluktuationer som tyvärr är en del av denna kris.

Ta hand om företagets personal under krisen och säkerställ personalresurser framåt. Era anställda är er främsta resurs när ekonomin åter vänder och verksamheten ska växla upp.

–  Riskminimering genom affärsavtal och försäkringar. Se över företagets avtal med kunder och leverantörer. Det är tyvärr inte ovanligt att mindre företag gör sina internationella affärer ”avtalslöst”, utan allmänna villkor och force majeurebestämmelser. Innehåller t.ex. företagets affärsavtal möjligheter att åberopa force majeure-klausuler och andra extraordinära grunder för befrielse av åtaganden? Se också över era försäkringar – finns det fler riskområden företaget framgent borde säkra upp?

Plan B – Ditt företag bör ha en plan B för att hitta nya kunder, leverantörer, ställa om produktionen, etablera nya kanaler med kunder osv.

Omställning till nya kunder och värdeerbjudanden. Kanske har ditt företag möjlighet att ställa om verksamheten mot nya kunder och lösningar som behövs i nuvarande Covid-19 kris? I kristider föds ofta nya idéer och lösningar.

– Se över företagets internationella verksamhet. Ta tillfället i akt under krisen att se över företagets internationella verksamhet – strategiupplägg, marknadssegment, kund och leverantörsstruktur, avtal och leveransvillkor, försäkringar, logistik. Finns det möjligheter att diversifiera till nya affärsområden och bygga relationer med nya kundsegment och leverantörer?

Det finns ljus i tunneln. Historiskt ser man att ekonomier varit snabba att återhämta sig efter denna typ av kriser. Det gäller att ditt företag står redo när det vänder igen. Det är därför viktigt att ditt företag mitt i vardagsproblematiken höjer blicken och jobbar proaktivt med att planera för den rejäla uppgång som kommer att komma, kanske redan i slutet av detta år.

Make Trade har satt ihop en dedikerad grupp med internationella experter från den internationella konsultpool vi har på Sweden on the Go med närmare 100 kvalitetssäkrade internationella konsulter. Vi står redo att ge ditt företag snabba råd och hjälp för att ditt företag på bästa sätt skall kunna upprätthålla din internationella affärsverksamhet.

Kontakta oss direkt:

charlotte.kalin@maketrade.se

ross.hopwood@maketrade.se