February
28
2019

På spaning – Hur ser internationaliseringen ut i den svenska underleverantörsindustrin?

Hur ser internationaliseringen ut i den svenska underleverantörsindustrin? Här kommer några spaningar från vinterns svenska industrimässor där vi träffat underleverantörer till industrin, internationella experter och konsulter.

Lokal närvaro och produktion i Sverige är huvudbenet för många mindre industriunderleverantörer inom maskin, elektronik, fordon, kemi och plast vars huvudkunder till stor del är de svenska storföretagen. Tittar man på statistik från olika enkäter som gjorts bland underleverantörer till industrin är det tydligt att denna del av industrin måste bli mer offensiva på att exportera och internationalisera. Endast kring 20% av underleverantörerna inom industrin har en ansenlig del av sin omsättning kopplad till export, enligt den Exportenkät som SINF, Svensk Industriförening, gör årligen tillsammans med Elmia Subcontractor. Enkäten visar också att mer än 60% av företagen aldrig använt sig av Business Sweden eller andra statlig aktörers tjänster (Exportkreditnämnden, Svensk Exportkredit, Almis Exportlån, Swedfund, European Entreprise Network). Dags för gemensamma krafttag från både den privata och statliga sidan för att få de mindre företagen mer intresserade av att expandera internationellt och ta steget till nya marknader, utanför Norden och kanske också Europa.

”Exportstretch” till Europa behövs. Många svenska underleverantörer inom verkstadsindustrin levererar och exporterar främst till och genom svenska storföretag. ”Exportstretchen” för dessa handlar därför främst om att skaffa fler kunder i Europa, framförallt Tyskland. Under högkonjunktur har man dock fullt upp med att orka leverera till sina svenska huvudkunder.    

Kina – ett välkommet tredje produktionsben. Ska du leverera till svensk industri måste du kunna exportera och följa din kund ut i världen. Flera mindre företag inom verkstadsindustrin har i olika omgångar gjort en ”piggy-back” och följt sin kund till Kina. Flera har sedan i en andra omgång hittat egna underleverantörer, breddat med egen produktion och kompletterat med trading i Kina. På så sätt står på flera ben och sprider riskerna. Framgången ligger i att bygga långsiktiga relationer som möjliggör att kunna producera till högre kvalitet, och skräddarsy produktionen från Kina. Producerar du i Kina får du räkna med att bli kopierad, och ta höjd för detta i din kalkyl.

Indien – det nya digitaliseringsbenet. Digitaliseringskompetensen i Indien är imponerande menar flera och något som svenska företag bör dra nytta av för att effektivisera. Tidigare var Indien ett lågkostnadsland vad gäller call-centers. Idag är det ett lågkostnadsland för digitaliseringskompetens med tillgång till kvalificerade ingenjörer, plus att start-up scenen är mycket intressant. Stora möjligheter erbjuds därmed att jobba effektivare i hela förädlingskedjan genom att dra nytta av t.ex. indisk kompetens för din digitalisering.

Att tänka på:

  • Sprid kundriskerna genom att expandera internationellt så att du inte bara är beroende av kunder på den svenska marknaden.
  • Dra nytta av dina kunders lokala kontakter och expertis – det vanligaste sättet för mindre företag att börja sin internationella resa på.
  • Gå ihop i kluster för att jaga hem större affärer istället för att smådutta.
  • Blicka österut till Kina och Indien för att stå på fler ben i din produktion och digitalisering.
  • Globalisering och digitalisering får hand i hand – för att trimma och effektivisera din produktion och värdekedja.

 

Hjälp att växla upp internationellt:

  • Sweden on the Go – Internationella konsulter du kan lita på. Det finns ett stort utbud av kompetenta internationella konsulter i Sverige och ute på fältet globalt att ta hjälp av – Sweden on the Go har t.ex. över 75 kvalitetssäkrade internationella konsulter.
  • Olika konsulter för olika behov hos dig som företag – se vår expertis på:
  • Lokala kontakter och affärsnätverk är avgörande – hubbar, kluster och branschnätverk är viktiga att hänga på. Börja med att kontakta svenska handelskamrar och business councils på plats ute på marknaden och i Sverige. EU och våra nordiska länder driver ofta gemensamma nätverk som är affärsrelevanta. Några tips för Kina och Indien:
  • Dra nytta av våra svenska officiella kanaler – Business Sweden har kontor i 50 länder och har statens uppdrag att hjälpa svenska företag internationellt. Dra nytta av dem! www.businesss-sweden.se .