News

Digital Importhandbok Lanserad

Idag har Make Trade lanserat den nya Importhandboken för små och medelstora företag. Handboken går igenom vad du bör ha koll på för att lyckas med din importverksamhet. Handboken kommer att presenteras i olika regioner i Sverige tillsammans med en handfull företagsorganisationer. Vi kommer också att jobba med en rad aktörer som främjar entreprenörskap bland utrikesfödda och nyanlända. Lanseringen i Malmö gjordes tillsammans med Business Navigation in Sweden, IKF (Internationella Kvinnoföreningen) och Coompanion. Vi har också tidigare gjort en smyglansering av handboken med Nyföretagarcentrum i Göteborg och Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening.

Importhandboken går igenom ett flertal kritiska områden du bör ha koll på när du importerar – behovsanalys och affärsmodell, affärskontakter och branschnätverk, upphandling och kriterier för leverantörsbedömning, avtalsskrivning, logistik och leverans, tullar, regelverk och moms, betalning och risker hållbarhet och hantering av kulturella faktorer.

Ladda ner den nya Importhandboken här.

Affärsmöjligheter i Hamburg för svenska energiföretag

Välkommen att delta i en affärsresa till Hamburg designad särskilt för svenska energiföretag, den 25-27 september. Företaget Scoreline, medlem i Sweden on the Go, ordnar tillsammans med Västsvenska Handelskammaren och Hamburg Invest Wirtschaftsförderungsgesellschaft, en delegationsresa till Hamburg för den svenska energisektorn. Initiativet ger en möjlighet för svenska företag inom energisektorn att få aktuell information om den heta tyska energisektorn i Hamburgregionen, och att få träffa utvalda potentiella kunder på plats i Hamburg och skapa direkta relationer med tyska energiorganisationer. Under resan kommer vi också att få aktuell information om närstående energiinvesteringar i Hamburgregionen, där företag och organisationer har uttalat att de gärna vill ha direkta samarbeten med svenska energiföretag.

Affärsresan genomförs den 25-27 september.
Kontakta Christer Dyrwoold på Scoreline för mer information – Mobil: +46 70 575 65 11 / christer.dyrwoold@scoreline.se.

 

Strategiskt grepp om importen. Vilka frågor bör ditt företag ha koll på?

Importen. Vilken roll spelar den för Sverige och företagen och vilka frågor är viktiga att ha koll på när du importerar? Den 22 maj höll Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening (SAU) och Make Trade ett gemensamt frukostseminarium om import. En rad företag och experter gav sina perspektiv på de frågor man bör ha koll på. Jennie Cato, Teknikföretagen, inledde med att berätta om vad importen betyder för den svenska industrins förädling och export. Johan Ohlsson från Göteborgsföretaget Regin, berättade om hur man jobbat framgångsrikt med underleverantörer och inköp från hela världen. Två mindre egenföretagare, Pernilla Stålhane från Pallmax och Nathalie Aldana från Nathalies Direct Trade, delade med sig om hur det är att driva eget företag där importen är en avgörande del. Ulf Djurberg från Advokatbyrån Setterwalls berättade om vad man ska tänka på vid avtalsskrivning och de olika distributionsformer som finns. Charlotta Sandahl, Agility, berättade om transporter och Incoterms, samt hur man hanterar tullar, regler, moms och intrastatrapportering beroende på om det är EU intern handel eller ej. Seminariet avslutades med att Mikael Koch från Kommerskollegium och Daniel Blockert från Utrikesdepartementet presenterade hur staten skulle kunna arbeta mer strategiskt med importfrämjandet. Make Trade kommer inom kort att släppa en digital Importhandbok där flera av talarna på seminariet medverkar som författare. Handboken kommer att vara till stor hjälp för framförallt de mindre företagen tror Charlotte Kalin, ansvarig på Make Trade.

Svenska företag dåligt tränade att hantera korruption?

Hur hanterar ditt företag en korruptionskris? Vi har mycket att lära av Sydafrika när det gäller att hantera ämnet. I Sydafrika ligger nämligen alla företag, inhemska som utländska, i ständig hårdträning för att hantera korruptionsrisker och kriser. Det är ju inte en lösning att sluta handla internationellt och göra affärer bara för att du som företagare är rädd för korruption. Bättre då att “börjar träna” och ta ledningen som företag när det gäller att jobba med anti-korruption och andra etiska frågor. Håll tillgodo med tipsen i den e-manual vi tagit fram tillsammans med det sydafrikanska företaget Prolog, som är kvalitetssäkrad internationell konsult på Sweden on the Go. Ladda ner Managing a Corruption Crisis – here.

Celebrate Women’s Day – Inspired by Pernilla Stålhane’s success of selling car batteries in Africa

Pernilla Stålhane, CEO and owner of the Swedish company Pallmax, is not only celebrating women’s day this week.  She is also celebrating the 10-year anniversary of taking over her father’s company Pallmax, in March 2009. The company provides customers in Sweden and Africa with high quality car batteries. Read more on Make Trade.

På spaning – Hur ser internationaliseringen ut i den svenska underleverantörsindustrin?

Hur ser internationaliseringen ut i den svenska underleverantörsindustrin? Här kommer några spaningar från vinterns svenska industrimässor där vi träffat underleverantörer till industrin, internationella experter och konsulter.

Lokal närvaro och produktion i Sverige är huvudbenet för många mindre industriunderleverantörer inom maskin, elektronik, fordon, kemi och plast vars huvudkunder till stor del är de svenska storföretagen. Tittar man på statistik från olika enkäter som gjorts bland underleverantörer till industrin är det tydligt att denna del av industrin måste bli mer offensiva på att exportera och internationalisera. Endast kring 20% av underleverantörerna inom industrin har en ansenlig del av sin omsättning kopplad till export, enligt den Exportenkät som SINF, Svensk Industriförening, gör årligen tillsammans med Elmia Subcontractor. Enkäten visar också att mer än 60% av företagen aldrig använt sig av Business Sweden eller andra statlig aktörers tjänster (Exportkreditnämnden, Svensk Exportkredit, Almis Exportlån, Swedfund, European Entreprise Network). Dags för gemensamma krafttag från både den privata och statliga sidan för att få de mindre företagen mer intresserade av att expandera internationellt och ta steget till nya marknader, utanför Norden och kanske också Europa.

”Exportstretch” till Europa behövs. Många svenska underleverantörer inom verkstadsindustrin levererar och exporterar främst till och genom svenska storföretag. ”Exportstretchen” för dessa handlar därför främst om att skaffa fler kunder i Europa, framförallt Tyskland. Under högkonjunktur har man dock fullt upp med att orka leverera till sina svenska huvudkunder.    

Kina – ett välkommet tredje produktionsben. Ska du leverera till svensk industri måste du kunna exportera och följa din kund ut i världen. Flera mindre företag inom verkstadsindustrin har i olika omgångar gjort en ”piggy-back” och följt sin kund till Kina. Flera har sedan i en andra omgång hittat egna underleverantörer, breddat med egen produktion och kompletterat med trading i Kina. På så sätt står på flera ben och sprider riskerna. Framgången ligger i att bygga långsiktiga relationer som möjliggör att kunna producera till högre kvalitet, och skräddarsy produktionen från Kina. Producerar du i Kina får du räkna med att bli kopierad, och ta höjd för detta i din kalkyl.

Indien – det nya digitaliseringsbenet. Digitaliseringskompetensen i Indien är imponerande menar flera och något som svenska företag bör dra nytta av för att effektivisera. Tidigare var Indien ett lågkostnadsland vad gäller call-centers. Idag är det ett lågkostnadsland för digitaliseringskompetens med tillgång till kvalificerade ingenjörer, plus att start-up scenen är mycket intressant. Stora möjligheter erbjuds därmed att jobba effektivare i hela förädlingskedjan genom att dra nytta av t.ex. indisk kompetens för din digitalisering.

Att tänka på:

  • Sprid kundriskerna genom att expandera internationellt så att du inte bara är beroende av kunder på den svenska marknaden.
  • Dra nytta av dina kunders lokala kontakter och expertis – det vanligaste sättet för mindre företag att börja sin internationella resa på.
  • Gå ihop i kluster för att jaga hem större affärer istället för att smådutta.
  • Blicka österut till Kina och Indien för att stå på fler ben i din produktion och digitalisering.
  • Globalisering och digitalisering får hand i hand – för att trimma och effektivisera din produktion och värdekedja.

 

Hjälp att växla upp internationellt:

  • Sweden on the Go – Internationella konsulter du kan lita på. Det finns ett stort utbud av kompetenta internationella konsulter i Sverige och ute på fältet globalt att ta hjälp av – Sweden on the Go har t.ex. över 75 kvalitetssäkrade internationella konsulter.
  • Olika konsulter för olika behov hos dig som företag – se vår expertis på:
  • Lokala kontakter och affärsnätverk är avgörande – hubbar, kluster och branschnätverk är viktiga att hänga på. Börja med att kontakta svenska handelskamrar och business councils på plats ute på marknaden och i Sverige. EU och våra nordiska länder driver ofta gemensamma nätverk som är affärsrelevanta. Några tips för Kina och Indien:
  • Dra nytta av våra svenska officiella kanaler – Business Sweden har kontor i 50 länder och har statens uppdrag att hjälpa svenska företag internationellt. Dra nytta av dem! www.businesss-sweden.se .